Varlık Transferi.

Varlık transferi kısaca şu şekilde olmaktadır:

Her kullanıcının açık anahtar ve gizli anahtar ikilisi vardır. Açık anahtar herkes tarafından bilinebilir, kişinin açık hesabını belirtir. Gizli anahtar ise kullanıcı tarafından güvenli bir yerde saklanır ve hiç kimse tarafından bilinmez. Kullanıcı, herhangi bir değeri transfer etmek istediği zaman gizli anahtarını kullanarak işlem üzerinde imzalama yapar. Örneğin, Kullanıcı 0’ın hesabında bir değerli varlık (dijital para, emtia eb.) bulunsun ve Kullanıcı 1’e bu varlığı göndermek istesin. Kullanıcı 0 kısaca şu adımları izler:

    1. Bir blokta yapılan işlemler (transaction), bir önceki blok özeti ve transfer yapılacak kişinin açık anahtarıyla birleştirilerek özeti alınır.
    2. Bloklar: Kayıtlar birleştirilip belirli aralıklarla işlenerek blokların içine yazılır. Blokların içerisinde kaç tane kayıt bulunacağı ve kayıtların hangi işlemlerden geçtikten sonra bir blok tevellüd edeceği gibi kıstaslar, blokzincirin tasarımına mahsustur. Genel itibariyle, bir bloğun oluşturulması sırasında kriptografik özet algoritmaları ve dijital imza kullanılır.
    3. Düğümler imzanın doğruluğunu kontrol eder, doğru ise blokzincir üzerinde geçmişe dönük tüm hareketlere bakarak gönderilen varlığın imza sahibine ait olup olmadığını kontrol eder. Ona ait belirtilen miktarda varlık değeri var ise diğer düğümlere olumlu döner, aksi durumda olumsuz mesaj döner.
    4. Belirli sayıdaki düğümler olumlu dönüş yaptıysa blok zincire bu işlem özet fonksiyon ile kazılır.

Not - Alıntı:http://blockchain.bilgem.tubitak.gov.tr/varlik-transferi.html